ARM | ENG | RUS
HOME | CONTACT US
 
ABOUT
Exceptional Armenian duo of Inga and Anush Arshakyans
 
Nowadays, Armenian ethno music is presented in a unique and exclusive way by the unprecedented duo of Inga and Anush Arshakyans. Their vocal, musical taste and soft sensation of ethnic music reveal the Armenian folk music, ethno tunes and complete portrayal of Armenian spirit. Through their creative work and achievements Inga and Anush Arshakyans verify that the roots of ethnic music are so pure, mighty, near and dear to heart that time does not taint, but embellishes it. 

Inga and Anush sing and compose since their childhood. The sisters are Arno Babajanyan Music College alumni. Inga graduated from the violin department, while Anush graduated from the piano department. Graduating from the Yerevan State Conservatory the singers have performed jointly on the professional stage since 2000. At the beginning of the career the girls performed solo at the State Song Theatre of Armenia. 

Since 2008 Anush and Inga Arshakyans cooperate with SHARM Holding production center. 
The music they offer is a fusion of Armenian folk music, rock, jazz and other genres of contemporary music performed with exceptionally strong voices. The sisters began their musical career through adapting Armenian ethno tunes and exclusive performance which was considered a kind of a challenge at that period in the Armenian show business. Through performing Armenian national songs, Inga and Anush have revived the threatened ethno tunes and have breathed a new life into folk melodies through rock and jazz arrangements.

RELEASES

2002 “We Are These Mountains” CD
2005 “Tamzara” CD
2006 “Inga and Anush live concert” DVD
2009 “Heartbeat of My Land” CD
2011 “The Road” DVD. The film runs about the solo concert they gave in Yerevan, concert tour as well as the brightest and the most imposing episodes of the recent years of their activity.
2014 “Sketches” CD

TOURS/SHOWS

December 2002- Solos Concert, Alex Theater (LA, USA)
November 2005 The first solo concert given at the Opera and Ballet National Academic Theater (Yerevan, Armenia)
May 21, 2010 Solo concert entitled “Heartbeat of My Land” given at the Opera and Ballet National Academic Theater (Yerevan, Armenia)
June-August 2010 “Heartbeat of My Land” concert tour to regions of Armenia
September 28, 2010 “Heartbeat of My Land” concert program performed at the Moscow Operetta Theater (Moscow, Russia)
March 27, 2010 Armenian All stars concert at Pasadena Civic Auditorium (CA, USA)
Inga and Anush Arshakyans have also given performances in the Great Britain, France, Germany, the Netherlands, Bulgaria, Russia, Ukraine, Canada, Austria, China, Iran, United Arabic Emirates, Syria, Lebanon, and Kuwait.

AWARDS and ACHIEVEMENTS

2005 - Award given by the President of Armenia for adaptation, presentation and high level of proficiency in performing Armenian ethno songs
2005 – The Tigran Naghdalian prize granted for "Tamzara" song at the Armenia National Music Award
2009 – The duo was delegated to represent Armenia at the Eurovision Song Contest. The girls were selected among the top ten finalists with their "Jan-Jan" song.
2009 – "Best Duet" award at Tashir Armenian Music Awards
2009 - "Best Album" award for "Heartbeat of My Land" CD at the Armenian National Music Awards
2010 - "Best Music Project" for "Heartbeat of My Land" concert tour at the Armenian National Music Awards
2011 - "Most stylish video" for “My name is Armenia” music video at the “Style Screen” Awards
2014 - "Honored Artists of Armenia"

 
Best tracks:
1. Menq Enq Mer Sarere / Heartbeat of My Land 3:00
2. Im Anume Hayastan E / My Name Is Armenia 3:41
3. Jan Jan 3:00
4. Ser Yerevan / My Love Yerevan 3:23
“Մենք ենք մեր Սարերը ”

Երաժշտություն` Մանե Հակոբյան
Խոսք` Ավետ Բարսեղյան

1-ին   տուն
Դե պարզիր ձեռքերը վեր:
Մենք ենք ու սարերը մեր:  
Ծիրանի ծաղկող ծառեր,
Մենք ենք ու հողերը մեր:
Օրը բացվում է, ու արթնացնում է,
Իմ սրտի խոսքը:
Հայաստան:                     
                                                      

Կրկներգ
Ուր ել տանի ճամփան` օտար ափեր ,
Հայը մնում է հայ, մենք ենք ու սարերը մեր :
Հայը հային տեսավ կյանք է ու սեր,
Կըստաղծեն Հայաստան:                                   
Մենք ենք ու սարերը մեր: 

                                                     
2-րդ   տուն
Ամեն տառը լույս ու սեր,
Մենք ենք ու գրերը մեր:  
Քաջերի հաղթանակներ,
Մենք ենք ու Արցախը մեր:
Օրը բացվում է, 
Ու արթնացնում է,
Իմ սրտի խոսքը: 
Հայաստան:      
               
Կրկներգ
Ուր ել տանի ճամփան` օտար ափեր ,
Հայը մնում է հայ, մենք ենք ու սարերը մեր:
Հայը հային տեսավ կյանք է ու սեր,
Կըստաղծեն Հայաստան:                                   
Մենք ենք ու սարերը մեր: 

Մենք ենք սարերը մեր,
Մենք ենք հենց, հու հա:                               
Մենք ենք հողերը մեր,
Մենք ենք հենց, հու հա:                               
Մենք ենք տաղերը մեր,
Մենք ենք հենց, հու հա:                               
Մենք ենք Արցախը մեր,
Մենք ենք հենց, հու հա:   

Կրկներգ
Ուր ել տանի ճամփան` օտար ափեր, 
Հայը մնում է հայ,մենք ենք ու սարերը մեր: 
(Մեկ է մենք այ ենք հայ), մենք ենք ու սարերը մեր: (2-րդ անգ.) 
Հայը հային տեսավ կյանք է ու սեր,
Կըստաղծեն Հայաստան, մենք ենք ու սարերը մեր: 
JAN JAN

Lyrics by Vardan Zadoyan & Avet Barseghyan
Music by Mane HakobyanHow can I stay?
When you are away
What can I say?
If ya gonna tell me nothing

How can I smile?
When you are alone
How can I be without me?

Without me you cannot be
Can’t you see?
We aren’t free
Fixed like a tree 
To the holy ground 
With my sound
I’ll be always around
I wanna dance don’t you stand
Sister, give me hand.

Everybody move your body
We are dancing NOR PAR 
Everybody must be ready
Jumpin up with NOR PAR 

Պար գարունքի, պար ծաղկունքի, 
Մեծ հույսերի,
Նոր կյանքի, Նոր պարը փառքի,
Թող հոգին գովերգի
Մեր լեռների, ձորերի պարը չի մարի:
Հեյ, արի պարը պարենք
Արի, արի ջան ջան
Հայ պարերին ջան ասենք 2 times
Արի յար,
Արի ջան ջան

NOR PAR /JAN JAN/
NOR PAR /JAN JAN/
Let the music make you raise your hand 
Sister here we go and

Everybody move your body
We are dancing NOR PAR “JAN JAN”
Everybody must be ready
Jumpin up with NOR PAR “JAN JAN” 
Սեր   Երևան

Երաժշտություն` Մանե Հակոբյան
Խոսք` Ավետ Բարսեղյան


1-ին տ.
Լույս կա քո սրտում, սեր` որ չի ստում:
Հարազատ քո գիրկը բաց  հայերի դիմաց:
Հույս կա, որ արթուն, մեզ կանչում է տուն,
Հարգում ես, անգամ` սիրում, քեզ օտար մարդուն:
Դարերը~………..
Քարերն են քո նաղշել, ծնունդն են քո նշել,
Շուտով տարիքդ առ` Երեք-  Հազար:

Կրկներգ   
Հե~յ, ջան, Երեվան, ախ, ես ու դու ենք տերը տան,
Սեր, ջան, Երեվան, հայերի սրտի արքան:
Հե~յ, ջան Երեվան,ես ու դու ենք տերը տան,
Սեր, ջան, Երեվան` իմ ներկան ու ապագան:

2-րդ տ.
Մեծ մի ընտանիք, կապել ենք տանիք,
Ու ապրում ենք մեր բակում` ուրախ, երջանիկ:
Մայր -քաղաք բարի, մայր` սիրող հայի,
Իմ  ճամփեքը դեպի Հռոմ թեքվում են քո կողմ:
Դարերը~………..
Քարերն  են քո նաղշել, ծնունդն են քո նշել,
Շուտով տարիքդ առ, Երեք Հազար:    
                                                                    
3-րդ տ.
Արևի քաղաք, բարևը քո տաք,
Իմ  հոգին են ջերմացնում, դարդս անցկացնում:
Տերն է պահապան, սերն է անսահման,
Ամեն տառն է քո անվան, քաղցր` Երեվան:
Դարերը~………                
Կրկներգ
               
                                           
The Latest Video:
Photo Album: